Mededeling

OP DIT MOMENT IS ER VOOR ONBEPAALDE TIJD EEN PATIENTEN STOP.

Een aantal collega’s in de buurt schrijft nog wel nieuwe patiënten in.

—————————————————————————————————————————————————–

I.v.m. langdurige ziekte van assistentes zullen bepaalde zaken anders lopen

dan dat u van ons gewend bent, wij vragen uw begrip hiervoor.

——————————————————————————————————————————————————-

Op dit moment wordt de rekening van verzekerden bij CZ, rechtstreeks bij de verzekering ingediend, ook indien u geen tandartsverzekering heeft.
U ontvangt een nota van uw verzekering.
Bedragen tot € 100,00 worden bij voorkeur direct per PIN of contant afgerekend;
dit om het aantal administratie handelingen zoveel mogelijk te beperken.
De rekening kunt u indien u een tandartsverzekering heeft, indienen bij uw zorgverzekeraar.
Maakt u het bedrag per bank over, vermeld dan a.u.b. het declaratie- en factuurnummer!