Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.15 uur  en van 13.00 tot 17.30 uur.

Voor het maken van afspraken kunt u bellen op maandag tussen 8.30 en 11.00 uur, op dinsdag en woensdag tussen 8.30-11.30, donderdag tussen 8.45 en 11.30 en op vrijdag tussen 8.00-10.00 uur via het praktijknummer 0497-360227.

Bij spoed kunt u het noodnummer 06-10679030 bellen, tussen 8.00 en 17.30 uur.
Dit nummer kunt u ook bellen indien u onmiddellijk contact met de praktijk wilt krijgen.

Buiten deze tijden staat onder ‘SPOEDGEVALLENDIENST’ vermeld welke tandarts
te bereiken is bij tandheelkundige problemen die niet kunnen wachten.